Betonilattian kuivuminen

Valmisbetonista valmistettu lattia luovuttaa kosteutta kuivuessaan

Betonilattian kuivuminen ei ole mikään pikkujuttu. Jos saisit valita, haluaisitko että uuteen kotiisi tuodaan yli 1000 litraa ylimääräistä vettä ja kosteutta, jonka annettaisiin hiljalleen haihtua ja siirtyä esimerkiksi seinärakenteisiin? Tuskin. Siksi tarjoamme asiakkaillemme terveellisen ratkaisun valmisbetonista valmistetun lattian kuivumiseen liittyviin ongelmiin. Samalla rakennusvaiheeseen kuluva aika lyhenee, kun betonin kuivumista ei tarvitse erikseen odotella tai tehostaa koneellisesti.

Valmisbetonilattian kuivuminen voi kestää yli 10 viikkoa

Betonin kuivuminen on kriittinen vaihe betonilattian valmistuksessa. Oikean betonin valinta on erittäin tärkeää kuivumisen kannalta. Pieni vesi-sementtisuhde, betonimassan huokoisuus ja suuri raekoko nopeuttavat betonin kuivumista. Kun vesi-sementtisuhde laskee 0,5:n alle, betonin työstettävyys hankaloituu, eikä yli 16 mm:n raekoko sovellu tavanomaisiin pinnoitettaviin lattioihin. Tavallisesti lattiapinnoitteiden suhteellisen kosteuden (RH) vaatimukset pinnoittamiselle ovat 85–90 prosenttia. Nyrkkisääntönä näiden raja-arvojen saavuttamiseen valmisbetonin kuivumisnopeudeksi voidaan laske noin 1 cm/viikko. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 mm:n paksuinen laatta kuivuu pinnoituskuivaksi noin 10 viikossa.

Tämä sääntö betonilattian kuivumiselle pätee kuitenkin ainoastaan silloin, kun olosuhteet ovat betonin kuivumisen kannalta ihanteelliset ja jälkitoimet on hoidettu asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä +20 asteen lämpötilaa, tilan suhteellisen kosteuden hallintaa joko koneellisesti tai tuulettamalla, jälkihoidon lopettamista oikeaan aikaan sekä sementtiliiman poistoa ja laatan puhtaanapitoa valun jälkeen. Tällaisten ihanneolosuhteiden saavuttaminen on erittäin hankalaa ja kallista ylläpitää. Tavallisesti betonilattian kuivuminen kestää siis kauemmin.

Maakosteabetonilattia kuivuu selvästi nopeammin kuin valmisbetonilattia

Maakosteasta betonista valmistettujen lattioiden suhteen tilanne on toinen. Hyvät edellytykset betonilattian kuivumiselle on otettu huomioon jo betonin laadussa. Maakostean betonin vesi-sementtisuhde on alle 0,45, ja koska sementtiä tarvitaan noin 100–150 kiloa vähemmän valmisbetoniin verrattuna, tarvitaan vettäkin vähemmän. Valmisbetonikuutiossa kokonaisvesimäärä on noin 180–200 kg, kun taas maakosteabetonikuutiossa kokonaisvesimäärä on n. 80–90 kg. Jo lähtötilanteessa rakennuksen sisään tuotava vesimäärän erotus on huomattava. Esimeriksi 100 mm:n paksuisessa sadan neliön laatassa vesimäärän erotus näillä kahdella tuotteella on yli 1 000 litraa.

Maakosteasta betonista valmistettu lattia kuivuu normaaleissa olosuhteissa kolme kertaa nopeammin kuin valmisbetonilattia. Myöskään valun jälkeisten ihanneolosuhteiden ylläpito ei ole yhtä kriittistä, kun lattiaan käytetään maakosteaa betonia. Maakostea betoni ei luovuta kosteutta sisäilmaan samalla tavalla kuin valmisbetoni yksinkertaisesti sen takia, että vettä on käytetty hyvin vähän. Siksi myös kosteuden siirtyminen rakenteisiin on myös erittäin vähäistä. Betonilattian kuivumista edistävää sementtiliiman poistoa ei myöskään tarvitse tehdä, koska erillistä sementtiliimakerrosta ei maakosteabetonilattoihin tule.

Maakosteabetonilattia ei käpristy tai halkeile juuri lainkaan

Betonilattian kuivumisesta aiheutuvat lieveilmiöt, kuten halkeilu ja käpristyminen, ovat maakosteasta betonista valmistetuissa lattioissa paljon vähäisempiä. Kuivumishalkeilu johtuu sideaineksen (vesi ja sementti) kutistumisesta veden haihtuessa betonista. Mitä enemmän sideainesta, sitä enemmän halkeilua. Maakosteabetonissa sideainemäärä on huomattavasti pienempi kuin valmisbetonissa. Siksi maakosteabetoni ei halkeile tai käpristy juuri lainkaan.

 

Maakostea betoni onkin sekä kuivumisaikansa että lähes olemattoman halkeilun vuoksi erinomainen valinta lattian materiaaliksi. Lue lisää maakostean betonin hyödyistä tai ota yhteyttä ja pyydä tarjous maakosteabetonilattiasta!