Tampere kasvaa voimakkaasti ja alueella panostetaan nyt erityisen paljon rakentamiseen. Myös me pääsimme osaksi tätä kasvutarinaa. Skanska Kodit rakennuttaa Pyhäjärven rannalla sijaitsevaan Härmälänrannan kaupunginosaan uutta asutusta, joka tuo asukkaat seudun keskeisen vesistön lähelle, aivan Tampereen keskustan ja Pyynikinharjun vastakkaiselle rannalle.

Lämpölattiaa kipsistä ja maakosteasta betonista

Alueelle nouseva As Oy Härmälänrannan Sampo on seitsemän asuinkerrosta ja kellarikerroksen käsittävä kerrostalo, johon pumppasimme 165 tonnia kipsiä, yhteensä noin 2000 lattianeliön verran. Lisäksi valoimme kohteeseen 280 m2 kylpyhuoneita maakosteasta betonista.
Seitsemän kipsipumppauskertaa tehtiin touko-kesäkuussa 2020 ja maakosteavalut viidessä erässä touko-heinäkuun aikana.

”EcoFloor valikoitui kipsilattioiden toimittajaksi kilpailutuksen kautta, hankintaosaston päätöksellä. EcoFloorin Tomin käydessä ensimmäistä kertaa tutustumassa kohteeseen, hän toi hyvin perustellen esiin itselleni hieman tuntemattoman maakostean betonin etuja. Hän onnistui vakuuttamaan siinä määrin, että tarjousta pyydettiin myös kylpyhuoneista”, kertoo Härmälänrannan työnjohtaja Heli Puro, Skanska Talonrakennus Oy:sta.

Ammattilaisella on homma hallussa ja vastaukset valmiina

Varsinaisia haasteita ei Härmälänrannan Sampon lattiaurakassa kohdattu, mutta pelkästään lämpölattioilla lämmitettävä kerrostalo on melko uusi tapa toteuttaa kohteita. Siksi varsinkin projektin alkuvaiheessa kokemuksen tuomasta varmuudesta oli huomattavaa hyötyä.

”Tomi esitteli ajatuksen hyvin käydessään paikan päällä ja neuvoi yksityiskohtaisesti, mitä asioita tulee ottaa huomioon. Sen pohjalle oli hyvä rakentaa yhteistyötä. Muutenkin pidän siitä, että kysyttäessä saa selkeän vastauksen. Sillä osastolla EcoFloor erottuu hienosti edukseen. Usein ei ehtinyt edes kysyä, niin EcoFloorilla oli jo vastaus valmiina”, Puro naurahtaa.

Jokainen projekti on erilainen ja työmaa on otettava aina omana tapauksenaan. Ympäröiviin olosuhteisiin täytyy pystyä mukautumaan. Työnaikaisessa tarkkaavaisuudessa ja oppimisessa tuleekin esiin kokemus ja ammattitaito, sekä niiden tarjoama luottamus omaan tekemiseen.

”Mitä ylemmäs mentiin kerroksissa, niin lattiat saatiin valmiiksi vähemmällä työllä. Ammattilaisina EcoFloorin väki havainnoi jatkuvasti ympäristöä ja tekee korjausliikkeitä tarpeen mukaan”, Puro sanoo.

Kohti täydellistä lopputulosta

Jokaisessa lattiaprojektissa kyse on nimenomaan lopputuloksesta. Myös Härmälänrannassa tasattiin ja hiottiin jonkin verran, mutta lopputuloksesta saatiin varmuudella sellainen, johon kumpikin osapuoli saattoi olla tyytyväinen. Myös aikatauluissa pysyttiin Puron mukaan hienosti.

”Pidin EcoFloorin tavasta suhtautua työhönsä. Heille tuntuu tasainen lattia olevan aidosti kunnia-asia. Korjaukset ovat vain välietappeja matkalla maaliin, eikä mitenkään ammattiylpeyden tai egon päälle käyviä asioita. Aikatauluissa pysyttiin ja niistä oli helppo päästä yhteisymmärrykseen EcoFloorin kanssa.”

Isommilla työmailla aikataulut ovat tiukat ja muuttujia on lukuisia, joten on suureksi eduksi, mikäli yksittäinen urakoitsija pystyy tekemään asiat pääurakoitsijalle mahdollisimman helpoksi.

”Juuri tuo yhteistyö, opastus ja joustavuus olivat asioita, joissa EcoFloor todella erottui edukseen. Ja huomasi kyllä hienosti, että heidän työntekijöilleen on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja siivota jälkensä. Jopa muidenkin jälkiä”, ynnäilee Puro.

Onnea 241-vuotias Tampere! On hienoa päästä olemaan mukana tämänkin talousalueen kasvussa.